W dniach 29 lipca- 12 sierpnia w Wiedniu trwała Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusa.

Głównym celem kapituły był wybór przełożonej generalnej i jej rady oraz wyznaczenie perspektyw działania i kierunki rozwoju duchowego zgromadzenia.

11 sierpnia przełożoną generalną została ponownie wybrana Matka M. Adelinde Grandits. Tego samego dnia zostały wybrane siostry radne generalne. 

Rada Generalna Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa :

Sr. M. Adelinde Grandits SSCJ – Matka Generalna
Rada Generalna
od lewej:

S.M. Margareta, S.M. Damaris, S.M. Ludowika, S.M. Klara, S.M. Adelinde,        S.M. Monika, S.M. Dorota

Sr. M. Klara Hahnová SSCJ                         – Wikaria Generalna
Sr. M. Dorota Wrona SSCJ                          – 2. Radna Generalna
Sr. M. Margareta Stedronova SSCJ       – 3. Radna Generalna
Sr. M. Ludowika Recktenwald SSCJ     – 4. Radna Generalna
Sr. M. Monika Leimlehner SSCJ              – Sekretarka Generalna
Sr. M. Damaris Pytel SSCJ                         – Ekonomka Generalna