Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa

Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce i wiesz, jak dotrzeć do serca człowieka. Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują słowa prawdy dla swego życia, daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło. Dodaj odwagi tym, którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy, ale boja się, że Twoje wymagania są zbyt trudne i porusz ducha tych, którzy chcieliby pójść za Tobą lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności i strachu, idą za innymi głosami i wchodzą na drogi prowadzące donikąd. Ty jesteś Słowem Ojca, Słowem, które stwarza i zbawia. Słowem, które oświeca i umacnia serca, przełam swoim Duchem opory i wahania niezdecydowanych, daj tym, których powołujesz, odwagę odpowiedzenia z miłością: „Oto ja, poślij mnie!”                  Jan Paweł II

W pójściu za Tobą młodzi ludzie odkryją sens życia jako daru z siebie oraz doświadczają piękna i prawdy wzrastania w miłości. TY JESTEŚ DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM!                                                    Jan Paweł II

Charyzmat Zgromadzenia

Celem naszego życia jest szerzenie Chwały Bożej, szczególnie przez oddawanie czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, jak i osobiste uświęcenie jej członkiń przez wierne przestrzeganie przykazań, trzech ślubów zakonnych tj.: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, oraz zachowywanie Reguły św. Augustyna i Konstytucji Kongregacji. Kto więc pragnie należeć do tej wspólnoty winien kierować się tą zasadą. To jest źródłem duchowej energii dla lepszego i radośniejszego przeżywania naszego życia zakonnego.

Czytaj więcej…

Historia Zgromadzenia

Korzenie Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa sięgają XIX-wiecznego Paryża i znajdują się w osobie ks. Victora Brauna. W wyniku rozwoju przemysłowego tamtego okresu wiele osób przyjeżdżało ze wsi do miast w poszukiwaniu lepszego życia. Ks. Victor dostrzegł tragiczną sytuację wielu bezrobotnych młodych kobiet i samotnych matek z dziećmi. Założył on schronisko dla kobiet i sierociniec, zapewniając podopiecznym także podstawową pomoc medyczną. 

Czytaj więcej…

Założyciel Victor Braun

Victor był dziewiątym z jedenaściorga dzieci. Ojciec jego Antoni Mikołaj Braun był kupcem zaś jego matka Maria Gabriela z domu Richard była głęboko religijną kobietą. Oboje przekazali swym dzieciom głęboką oraz żywą wiarę, która została umocniona i oczyszczona prześladowaniami rewolucji francuskiej. Wielką radością państwa Braun był fakt, iż syn Antoni wstąpił do Zakonu Jezuitów i został kapłanem, oraz, że na stan kapłański zdecydował się również Victor. 

Czytaj więcej…